Latest Lifestyle News & Trends

สร้างมหากุศล สืบทอดประเพณีอันดีงาม กับวันอาสาฬหบูชา 2562

อย่างที่รู้กันดีว่าการสร้างกุศลหรือที่เรียกกันว่าการทำบุญนั้น เป็นความเชื่อความศรัทธาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่า จะนำมาซึ่งความสุข ความสงบร่มเย็น และความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นจึงยังคงมีประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้เราเห็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอัฐมีบูชา วันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา 2562 ที่จะมาถึงนี้ โดยคนไทยที่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่จะนิยมไปทำบุญที่วัด ซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมพิธีกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ จัดคอร์สปฏิบัติธรรม รวมไปถึงการเวียนเทียน ซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณไปดูกันว่า วันอาสาฬหบูชา 2562 นี้เราควรทำบุญอะไรบ้างที่เรียกว่ามหากุศล เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเอง และสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชาที่จะมาถึงนี้ตรงกับวันที่ 16 ก.ค 2562 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธเกิดขึ้นให้ชาวพุทธต้องจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่าเป็นวันที่กำเนิดศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้ ซึ่งเหตุการณ์สำคัญที่กล่าวถึงมีดังนี้

1.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลก

2.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เป็นครั้งแรก

3.เป็นวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุพระโสดาบัน เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา

4.เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ร่วมสร้างมหากุศลในวันอาสาฬหบูชาได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.ถวายสังฆทาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าการถวายสังฆทานเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป โดยไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง โดยเราอาจเตรียมปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์ส่วนรวม อย่างภัตตาหาร ธูปเทียน หลอดไฟ เทียนพรรษา ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน ยารักษาโรค เป็นต้น โดยไปถวายเป็นสังฆทานที่วัด

2.การรักษาศีล พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงศีลว่าเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง เราจะสังเกตว่าจะทำพิธีกรรมทางศาสนาใด ๆ ก็จะต้องมีการสมาทานศีล 5 ก่อนทุกครั้ง เพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอื่น ๆ ต่อไป

3.การฟังพระธรรมเทศนา เป็นการที่พระภิกษุสงฆ์นำคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎก มาแสดงธรรมแก่สาธุชนเพื่อให้เกิดปัญญา รู้จักบาปบุญคุณโทษ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้พบกับความสันติสุข ซึ่งถือว่าเป็นมหากุศลที่เราควรกระทำเช่นกัน

4.การเวียนเทียน อีกพิธีกรรมหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้พิธีกรรมอื่น ๆ เป็นการสักการะบูชาและน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านได้ปรินิพพานไปแล้ว โดยนำดอกไม้ไหว้พระ และจุดธูปเทียน พนมมือ มีพระภิกษุสงฆ์อยู่ต้นแถวนำสาธุชนเดินเวียนขวารอบโบสถ์หรือรอบพระพุทธรูป 3 รอบ แล้วแต่ความสะดวกของทางวัด เพราะบางที่ยังเป็นสำนักสงฆ์ที่ยังไม่มีโบสถ์ ซึ่งเราสามารถไปร่วมพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 2562 นี้ ที่วัดใกล้บ้านของตนเองในทุกวัด

เห็นไหมว่านอกจากเราจะได้สร้างมหากุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว เรายังได้สืบสานประเพณีอันดีงามให้สืบทอดยาวนานไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งที่เราได้รับทันทีก็คือความสุขใจ และมีแผนที่ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกทาง พบกับความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมได้ ดังนั้นใครอยู่ใกล้วัดไหนก็อย่าลืมไปเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียนในวัน อาสาฬหบูชา 2562 นี้ตามที่สะดวกกันได้เลย และ Shopee เองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างมหากุศลนี้ โดยนำสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับศาสนามาลดกระหน่ำ Summer Sale กับสินค้าดี ๆ จากแบรนด์ชั้นนำมากมาย แบบนี้ช้าไม่ได้แล้ว

พบกับแคมเปญ Shopee Free Shipping month ช้อป 0บาท ก็ไม่มีค่าส่งทั่วไทย วันที่ 1-30 มิ.ย. 62 พร้อม 1 บาท Prize เล่นเกมทุกศุกร์ ลุ้นของรางวัลง่ายๆ Flash Sale เริ่ม 9 บ. รับเงินคืน 100% พร้อมสินค้าแบรนด์ คูปองส่วนลดทุกวัน

Next Post

Previous Post

© 2022 Latest Lifestyle News & Trends

Theme by Anders Norén